Over RPZ


Over RPZ

Het Regionaal pijncentrum Zwolle is een netwerk van zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn, dat zich richt op de behandeling van mensen met chronische pijn. De centrale probleemstelling die wij ons gesteld hebben is: hoe kunnen we de zorg voor chronische pijn patiënten zinniger, zuiniger en excellent organiseren?

Doel

Het doel is dat mensen met chronische pijn in onze regio kunnen rekenen op de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats. Door goede samenwerking en afstemming met de zorgverleners uit onze regio, hebben de mensen met chronische pijn en hun verwijzers snel duidelijk waar zij in hun specifieke geval het beste terecht kunnen. Dit voorkomt onnodig leed.

Aanleiding

In Nederland zijn er ruim 2 miljoen mensen met chronische pijn. Ook in de regio Zwolle hebben veel mensen chronische pijnklachten en vaak zijn ze lang op zoek naar passende zorg. Ze zien soms meerdere behandelaren/specialisten (tot 25 verschillende) naast hun huisarts en ze blijven zoeken totdat ze een behandeling vinden die de pijn wegneemt. Helaas is het niet altijd mogelijk om die pijn weg te nemen. Het duurde vaak te lang voordat de goede diagnose gesteld werd. Nog langer duurde het voordat een adequaat behandeltraject in gang werd gezet. De gemiddelde duur van een chronische pijnklacht liep daardoor op tot zes en een half jaar en langer.

Voor wie

Pijn wegnemen is niet altijd mogelijk. Wel is het mogelijk om te leren hoe je om kunt gaan met de blijvende pijn. Door dit te leren word het (weer) mogelijk om een zinvol leven te leiden. Voor de mensen die dit willen leren is het Regionaal Pijncentrum Zwolle bedoeld.

Uitgangspunten

Alle zorgaanbieders die samen werken in het Regionaal Pijncentrum Zwolle, hanteren de zorgstandaard chronische pijn als uitgangspunt. Wij werken vanuit het stepped care ketenmodel. De  integrale zorg behelst biopsychosociale aspecten, coping en participatie. Het RPZ onderschrijft de visie van Machteld Huber op gezondheid. Huber deed onderzoek om het concept gezondheid opnieuw te laden en verder te ontwikkelen en zij vond dat mensen met ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden. Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemde Huber 'Positieve gezondheid'.  Zij kwam tot de volgende definiëring van gezondheid, die dus het uitgangspunt vormt in dit behandelprogramma:

'Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven'
Machteld Huber

De mate van positieve gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in het spinnenwebdiagram.

Organisaties

Deelnemende organisaties

  • Huisartsen
  • CIR
  • Vogellanden
  • Isala
  • MCC-klik
  • Netwerk Chronische Pijn
  • Netwerk Psychosomatiek Zwolle
  • Rugnetwerk Zwolle

Bent u zorgaanbieder en wilt u graag participeren in ons samenwerkingsverband? Neem dan contact op met Mariëlle Zwaga, programmamanager m.zwaga@regionaalpijncentrumzwolle.nl

Organisatie

Het Regionaal Pijncentrum Zwolle heeft zich georganiseerd in een stuurgroep, een medisch inhoudelijke lijn, een organisatorische lijn, een financiële lijn en een wetenschappelijke lijn en is als volgt bemenst:

Blijf op de hoogte

NIEUWS

Stop medicalisering lagerugklachten

Lagerugklachten zijn een symptoom, geen ziekte. De exacte oorzaak is meestal onbekend; in 95 p...

Nu ook patiëntenversie Zorgstandaard Chronische Pijn gereed

Hoe krijg je betere pijnzorg als patiënt met chronische pijn? Dat staat in de rec...